noor’s werkwijze

Noor is een voorhoedespeler. Zij heeft op allerlei niveaus leiderschap genomen in de transitie van deze tijd en de weg geopend voor nieuwe manieren van samenwerken en het creëren van (maatschappelijke) waarde. Op basis van haar kernwaarden én focus op het hoogste verlangen pioniert zij er op los.

Zij heeft een eigen werkwijze, die mensen associëren met Theory U, Appreciative Inquiry en Art of Hosting. Noor combineert dit met dramaturgie (met ervaring en vrienden in het theater), visualisatie (de kracht van beeldtaal), vertelkunst en systemisch werk. Daarnaast brengt zij de expertise van haar netwerk in.

100% commitment. Noor verbindt zich aan de hoogste ambitie van het project; met integriteit als leidraad stuurt zij de groep of het project richting dit hoogste doel. Ze is niet bang voor obstakels en het naar boven brengen van de onderste steen. Werken aan ‘dát wat er werkelijk toe doet’ geeft altijd winst.

Waarde, waarde, waarde. Tijdens het proces benoemt Noor telkens weer de essentie (bron) van het vraagstuk en benoemt de toegevoegde waarde die wel of niet ontstaat. Door zo helder te blijven in het doel dat voor ogen staat worden complexe zaken tastbaar, voelbaar én ontstaat handelingsperspectief.

Plezier. In tijden van schaarste en complexiteit delft plezier vaak het onderspit. Terwijl dit éigenlijk het belangrijkste is. Een bron van ontspanning. Je kunt zien wat er werkelijk speelt, ontdekt nieuwe perspectieven en krijgt er zin in! Bij het sturen op de kwaliteit van relaties, een belangrijke parameter voor succes, is plezier onontbeerlijk.

Drijfveren. Noor maakt enthousiasme los bij mensen door hun éigen drijfveren zichtbaar te maken en zij maakt inzichtelijk hóe dit bijdraagt aan een gedeelde ambitie. Hoe kun je, terwijl je werkt aan de gezamenlijke ambitie, je eigen dromen realiseren?

Bijzondere allianties en zichtbaarheid. Door haar verbindend vermogen legt Noor onverwachte allianties binnen het project, met pioniers uit het veld, designers en programmamakers. Zij maakt hiermee de resultaten van een project meteen zichtbaar. Fris en helder. Zodat de beeldvorming van het project de ambities vooruitsnelt.

noor’s modellen

Aanmelden nieuwsbrief