noor’s producten

Scenario ontwikkeling

Verkennen van de toekomst met een netwerk dat hiertoe specifiek wordt uitgenodigd in een serie ontmoetingen. Bottlenecks, wicked questions en wildest dreams passeren de revue. Door de essentie van het vraagstuk centraal te stellen ontstaat focus en worden verschillende scenario’s zichtbaar. Noor werkt hierin graag samen met visueel kunstenaar Jean Klare voor de verslaglegging in een Landkaart van de Toekomst.

Programma ontwikkeling en regie

Noor ontwerpt met veel plezier een programma waarbinnen ‘iets’ wordt ontwikkeld. Een netwerk, heldere strategie, draagvlak, inzicht of betekenis. Het programma kan een onderzoekend en/of manifesterend karakter hebben. Ze maakt de resultaten gedúrende het proces zichtbaar en creëert een geheel eigen look and feel passend bij het project. Vaak samen met (het netwerk van) de deelnemers. Dit product vereist excellent opdrachtgeverschap.

Dagvoorzitter en begeleiden brainstormsessies

Op aanstekelijke wijze, begeleidt zij groepen richting eigenaarschap. Ze brengt invalshoeken bij elkaar en verbaast mensen met haar kernachtige manier van samenvatten. Gebruikt grapjes en zelfspot om de sfeer te zetten, maar pakt door op integriteit en kwetsbaarheid door steeds weer het verlangen te benoemen. Wat is de hoogste ambitie? En wat gaan wíj doen? Noor is vaak ook betrokken bij het inrichten van het programma.

3 strategiesessies

Noor begeleidt altijd een aantal mensen in het richting geven aan hun leven en werk, vaak in drie strategische sessies met tussentijdse betrokkenheid. Deze coaching is zowel voor persoonlijke vraagstukken als voor startende ondernemingen passend. Het geeft focus, daadkracht, plezier én vrijheid om te doen wat je werkelijk belangrijk vindt. Je hebt hier wel een portie lef voor nodig en nieuwsgierigheid naar alle aspecten van jezelf en je onderneming.

Strategisch consult en/of onderzoeker

Noor is dól op research. Wil overal het fijne van weten, vraagt door en vraagt overdwars. Ze geeft wat ze heeft. Deze kwaliteiten zijn heel goed inzetbaar in losse gesprekken of in abonnementsvorm, voor structurele betrokkenheid en meedenk-kracht. Je kunt Noor er ook op uit sturen om iets voor je te onderzoeken. In praktijk betekent dit een serie netwerk gesprekken en veldwerk.

Er was eens ……

Noor vertelt verhalen. Over haar belevenissen, projecten en inzichten én verhalen uit literaire werken van Michel Tournier, Hermann Hesse, Maarten Biesheuvel en Gabriel Garcia Marquez. Verhalen over eigentijdse vraagstukken illustreert Noor graag met foto’s van haar reizen naar Burning Man en andere bestemmingen.

 

De foto van Noor op deze pagina is gemaakt door Martine Stig

Aanmelden nieuwsbrief